About

Various Kinds is all about Els Bauwelinck. This is where my different passions come together: graphic design, photography, lifestyle, blogging ...
I can hardly choose between different disciplines, so I let everything flow into each other, various kinds. As a designer, I always strive to make valuable designs, illustrations or images that communicate on a visual, intellectual and emotional level, in a contemporary environment.
Lifestyle design is my philosophy. I like designs that balance between beautiful, simplicity and functionality. My home studio is based near Antwerp, Belgium.

Various Kinds is de thuisbasis van Els Bauwelinck. Hier komen mijn verschillende passies samen: grafisch ontwerp, fotografie, lifestyle, bloggen… 
Ik kan moeilijk kiezen tussen verschillende disciplines, dus laat ik alles in elkaar overvloeien, various kinds. Als ontwerper streef ik er steeds naar om waardevolle ontwerpen, illustraties of beelden te kunnen maken die communiceren op een visueel, intellectueel en emotioneel niveau, in een hedendaagse omgeving. 
Lifestyle design is mijn filosofie. Ik houd van ontwerpen die balanceren tussen mooi, eenvoud en functionaliteit. Mijn studio bevindt zich nabij Antwerpen, België.

els 3.jpg